Söz

Mevlâna Sözleri

Mevlâna Sözleri
Mevlâna Sözleri

Gecenin kadrini bilip anlayan kişi, gündüz gibi aydın bir gönül elde eder.

Kimseyle savaşım yok benim, kimseyle kavga etmiyorum, çünkü gül bahçesi gibi hoşum ben.

Âşıklara, mümkünü yok, hiç kimsenin öğüdü fayda etmez. Aşk öylesine bir sel değildir ki biri çıksın da önünü kesebilsin.

Vücudundaki bütün eğrilikleri düzeltip doğru ol. Doğru bildiğin yolda, haksızlığa boyun eğme. Dürüst olmayan kişilerle yapılan dostluk, aklı karıştırır, insanı yanlışa sevk eder.

Ey canın canının canına can olan, ekmek yemeye gelmedik biz; sıçra ey saki, kalk, padişah meclisinde yoksul yüzü takınma.


mevlana sözleri

Kısmet ederse Mevla, el getirir, yel getirir, sel getirir.
Kısmet etmezse Mevla el götürür, yel götürür, sel götürür.


Eğer sen bir kardeşinde bir kusur görürsen, bilmelisin ki o kusur sende de vardır. İnsan insanın aynasıdır, sen onda kendini görürsün.

İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme!
Allah, “Ben kırık kalplerdeyim” buyurmadı mı?

Sanma ki dert sadece sende var. Sendeki derdi nimet sayanlar da var.

Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide.
Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki!


resimli mevlana sözleri

Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi, kardeşine de yapma.
Başkası için kazdığın kuyuya, kendinin de düşebileceğini unutma.


Hz. Mevlâna Sözleri

Mesnevî, Divân-ı Kebir, Fîhi Mâ Fîh, Mecâlis-i Seb’a
Mevlânâ Celâleddin

Bir Yorum Yaz