Hayatı

Sultan Veled

Sultan Veled
Sultan Veled

Muhammed Sultan Bahaeddin Veled veya kısaca Sultan Veled (doğumu 24 Nisan 1226, Lârende, Karaman – vefatı 11 Kasım 1312, Konya), Mevlana Celâleddin-i Rûmî Hazretlerinin oğlu, mevlevîliğin ikinci piri.

Çocukluğunun ilk yıllarını dedesi Bahâeddîn Veled ile birlikte geçiren hazret, ilk eğitimini babasından almıştır.

Konya’da ve Şam’da çeşitli âlimlerden, özellikle babasından medrese ilimlerini öğrendiği gibi, Seyyid Burhâneddin Tirmizî, Şems-i Tebrizî, Hüsâmeddin Çelebi’ye kadar birçok büyük sûfîlerden ilim dersi almıştır.

Muhammed Sultan Bahaeddin Veled’in Farsça yazdığı bilinen beş eseri bulunmaktadır. Divan’dan başka İbtidâ-nâme, Rebâb-nâme, İntihâ-nâme mesnevileri ile nesir olarak yazdığı Ma’ârif adlı eseri vardır. Eserlerini Farsça yazmakla birlikte epeyce Türkçe şiirleri de bulunmaktadır. Bu açıdan Anadolu Türk edebiyatının öncülerinden biridir.

11 Kasım 1312 tarihinde Konya’da vefat eden Sultan hazretleri, az da olsa, gerçek manada Türkçe gazel yazan ilk şairdir.


Sultan Veled’in Hayatı

Biyografi

Bir Yorum Yaz