Mesnevî Söz

Mevlâna Hazretlerinin Çile ile İlgili Hikmetli Sözleri

Mevlâna Celâleddin Hazretlerinin Mesnevi-i Şerif isimli eserinden derlenmiş olan “çile” ile ilgili hikmetli sözler…

“Hz. Âdem, yeryüzüne, ağlamak için, daima feryat etmek, inlemek ve mahzun olmak için gelmiştir.”

“İki deniz gibi olan gözlerimin incilerle dolması için, gam toprağını gözüme sürme gibi çekmekteyim.”

“Gülmeler, ağlamalarda gizlidir. Ey sâf ve temiz kişi, defineyi yıkık yerlerde ara.”


Mevlâna Hazretlerinin Çile ile İlgili Hikmetli Sözleri

Mevlânâ Sözleri, Mesnevî-i Şerif
Mevlâna Celâleddin

Bir Yorum Yaz